Ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığınca hazırlanan Kış lastiği kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve esaslar hakkında tebliğ 01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı resmi Gazetede yayımlanmış olup ilgili tebliğin 5. maddesinde  ''Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın şehirlerarası karayolunda yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 01 Aralık ile takip edilen 01 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmıyacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirneir ve gerekli duyurular yapılır. '' hükmü gereğince;
        Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış  mevsimi koşulları ile trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; yolcu ve eşya taşımacılığına kullanılan taşıtlarda 01. Aralık 2017 ile 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir:
 
        Yük ve yolcu taşıyan  sürücüler ile özel araç sahiplerinin trafikte her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.
        Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.